توضیحات

معرفی

کاربرد سیمان در ساختمان بیشتر به دلیل ویژگی چسبنده بودن آن و ایجاد استحکام بالا است. از سیمان برای چسباندن، شن و سنگ و آجر استفاده می شود.برای تولید بتن برای ساخت و ساز از سیمان استفاده می شود.برای کف سازی، سقف، تیر ها، پله و ها و.. در ساختمان از سیمان استفاده می شود.