توضیحات

معرفی

هنری متا بیشتر در مجسمه سازی قابلیت استفاده دارد و با استفاده از این پودر میتوانیم مجسمه های بزرگ و کوچک و بسیار زیبا و بی نظیر را تولید کنیم که بعد خشک شدن کاملا مانند سنگ میشود و تحمل گرما و سرمای خیلی زیاد بعد از 8 ساعت را دارد
امروزه همه افراد به دنبال خرید پودر هنری متا هستند