توضیحات

معرفی

این مجموعه شامل 4 بسته :
سیمان سیاه، سیمان سفید، پودر گچ و پودر سنگ می باشد، که هر کدام یک کیلو وزن دارد، در مجموع مساوی چهار کیلو می باشد.
که به راحتی برای مصارف کم خانگی کاربرد دارد و نیاز به خرید کیسه ای مصالح در وزنهای بالا را برطرف می کند.